terapisession

Samtalsterapeut Helsingborg

Influerad av  EFT (emotions fokuserad terapi) 

"Du behöver se sammanhanget för att 

förstå" 

"Du är summan av dina upplevelser"

*Jag är ansluten till Actiway, för en hälsosammare livsstil. så använd friskvårdsbidraget till att investera i stresshantering eller mentalträning !

https://www.actiway.se/


Jag brinner för att hjälpa människor att hitta sin inre styrka och med hjälp av sina egna inneboende redskap ta sig vidare.

Hur vi agerar och relaterar till vår omgivning, är ett komplext skeende där själva känslan i situationen avgörande. 

Det finns många situationer i livet som kan ge upphov till en livskris, då allt känns extra tungt som tex när vi drabbas av  sjukdom eller skilsmässa .Situationer där vi helt enkelt kan behöva någon att "bolla" våra tankar och känslor med.

Givetvis har jag sekretess. 


Diplomerad samtalsterapeut Helsingborg

 

Diplomerad Samtalsterapeut

Therapy Office

EFT - Emotions Fokuserad Terapi

Som samtalsterapeut är jag influerad av EFT (emotions fokuserad terapi). Kort sagt kan man säga att det är våra känslor som utgör våra inre drivkrafter. Vilket leder till att det är känslorna som avgör både hur vi handlar och hur vi upplever det som är runtomkring oss, vår omvärld.

Det är viktigt att förstå att våra känslor och tolkningar av omvärlden har uppstått i ett komplext samspel av olika faktorer som påverkat oss genom livet. Det kan vara upplevelser vi varit med om som barn, eller andra händelser som haft en stark påverkan på oss. Dessutom finns det kulturella skillnader samt andra aspekter som påverkar hur vi reagerar och agerar på olika situationer.

Inom EFT förklaras psykiskt lidande som emotionell smärta.

Det övergripande målet är att klienten ska öka sin emotionella kompetens.

Vilket i sin tur innebär att bättre förstå sig själv samt sina känslor och därmed få en bättre förutsättning att förstå sitt agerande. Detta ger klienten de redskap som behövs för genomföra en positiv förändring.

Individuellt anpassade samtal i Helsingborg

Varje klient har sin egen historia och varje individ är unik, vilket gör att mina samtal varierar från person till person.

Som samtalsterapeut anpassar jag och utformar stödet individuellt just efter min klient.

Ibland kör vi fast, vi hamnar i en tuff period som vi tror att vi inte kan ta oss ur. Anledningarna till kan vara olika och många, men tillsammans kommer vi jobba för att hitta den där inre styrkan och ta oss vidare. 

När du kommer till mig i Helsingborg kan du känna dig trygg, jag som samtalsterapeut kommer göra allt för att du åter ska finna styrkan och glädjen. 

Utöver stödjande samtal så arbetar jag även med att reducera stress som uppstår inom arbetslivet. Med mentalträning och stressreducering kan du få ett sunt arbetsliv som inte påverkar din hälsa.

Jag finns tillgänglig i Helsingborg. Nu under rådande omständigheter med Covid-19 finns även möjlighet att ha ett digitalt möte. Jag är diplomerad samtalsterapeut och arbetar med sekretess. 

Psychologist Session
 

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

MOBILTELEFON