Zen Stones

Vem är jag, och vad är EFT?

Mitt namn är Linnea, och jag har en mångårig erfarenhet  inom olika människovårdande yrken.

Jag är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri samt diplomerad samtalsterapeut.

Alla kan vi hamna i situationer där vi kan behöva någon att tala med. 

Mitt fokus är att just du ska få den bästa hjälpen, så tveka inte att höra av dig. 

Som samtalsterapeut är jag influerad av EFT, (emotions fokuserad terapi). Enkelt uttryckt kan man säga att det är våra känslor som utgör våra inre drivkrafter och därmed avgör både hur vi agerar och hur vi upplever vår omvärld.

Det är viktigt att förstå att våra känslor och tolkningar av omvärlden har uppstått i ett komplext samspel av olika faktorer som påverkat oss genom livet. Det kan vara barndomsupplevelser, eller andra händelser som påverkat oss starkt. Dessutom finns det kulturella skillnader och andra aspekter som påverkar hur vi reagerar och agerar på olika situationer.

Inom EFT förklarar man psykiskt lidande som emotionell smärta.

Det övergripande målet är att klienten ska öka sin emotionella kompetens.

 Det innebär att bättre förstå sig själv och sina känslor och därmed få en bättre förutsättning att förstå sitt agerande.

Detta ger klienten de redskap som behövs för genomföra en positiv förändring.

Varje klient har sin egen historia och varje samtal är unikt.

Jag kommer därför att anpassa och utforma stödet individuellt.

Andra situationer som kan kan ge upphov till hälsoeffekter är stressfyllda och ohållbara situationer inom arbetslivet. Som samtalsterapeut använder jag mig av olika tekniker för mentalträning och stressreducering vilket främjar ett fortsatt sund arbetsliv.

*Jag är ansluten till Actiway, för att främja en hälsosammare livsstil. Använd friskvårdsbidraget till lära dig mer om mentalträning och stresshantering. Genom att balansera den mentala hälsan balanseras automatiskt den fysiska. 

Kroppsliga symptom, som det klassiska "spänd nacke" kan reduceras genom stresshantering och mentalträning.