terapisession

Stödjande samtal

Influerad av  EFT (emotions fokuserad terapi) 

"Du behöver se sammanhanget för att 

förstå" 

"Du är summan av dina upplevelser"

*Jag är ansluten till Actiway, för en hälsosammare livsstil. så använd friskvårdsbidraget till att investera i stresshantering eller mentalträning !

https://www.actiway.se/


Jag brinner för att hjälpa människor att hitta sin inre styrka och med hjälp av sina egna inneboende redskap ta sig vidare.

Hur vi agerar och relaterar till vår omgivning, är ett komplext skeende där själva känslan i situationen avgörande. 

Det finns många situationer i livet som kan ge upphov till en livskris, då allt känns extra tungt som tex när vi drabbas av  sjukdom eller skilsmässa .Situationer där vi helt enkelt kan behöva någon att "bolla" våra tankar och känslor med.

Givetvis har jag sekretess. 

 

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

MOBILTELEFON
 

Coaching | Stresshantering | Samtalsterapi

Jag finns i Helsingborg och digitalt